Lo útimo

Lo Último

viernes, 4 de marzo de 2016

País Valenciano | Propuesta definitiva de plazas para oposiciones

(Información de STEPV)

La Conselleria d’Educació ha presentat aquest matí en Mesa Sectorial l’oferta definitiva de places per a les oposicions de 2016. Han modificat algunes places respecte a la proposta anterior, en concret:

- Biologia: de 20 places passen a 10.
- S’incorpora l’especialitat de FOL (Secundària) amb 10 places.
- Les especialitats del cos de professorat d’arts plàstiques i disseny també s’han modificat, com es pot veure en el document adjunt. A més, s’afegeix l’especialitat de Volum.
- Les especialitats de Professorat Tècnic de FP de Cuina i Pastisseria, Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines i Perruqueria es convocaran en 2017, no enguany, tal i com havia sol·licitat STEPV. El motiu és que hi ha professorat que no té el requisit del màster pedagògic i l’administració ha regulat un curs per poder obtindre aquest requisit. El problema és que el curs finalitzarà coincidint amb les oposicions i no es podran presentar.
Quant als cossos d’ensenyaments artístics, STEPV ha sol·licitat que s’ajornen també al curs que ve, per donar temps al professorat afectat a preparar-les en condicions. Finalment, la Conselleria ha acceptat que les especialitats del cos de Professorat d’Art i Disseny s’ajornen al curs que ve, tot i que la resta de l’oferta dels cossos d’ensenyaments artístics es mantindran per aquest curs.
El Sindicat ha ratificat la seua postura de condicionar l’oferta a un pla d’estabilitat per al professorat interí.
També ha tornat a sol·licitar una reunió per a tractar la problemàtica generada en les oposicions de 2015 respecte a les actuacions d’alguns tribunals per evitar que es tornen a repetir en les oposicions de 2016.

- Descarrega’t l’oferta definitiva

Aclariment: Les especialitats que es convocaran en 2017 apareixen en l’oferta perquè el decret d’oferta abraça dos anys. És a dir, que el nombre total de places apareixeran en el decret d’oferta, la qual cosa no significa que totes es convoquen en 2016.
En la convocatòria d’oposicions de 2016 no apareixeran les especialitats que es convocaran en 2017. Aquesta convocatòria d’oposicions encara està per negociar en Mesa Sectorial.

Quines especialitats s’oferten en 2016 i quines en 2017
Descarrega’t el document ací