Lo útimo

Lo Último

jueves, 28 de abril de 2016

País Valenciano | Comunicado STEPV - STEPV insisteix en propostes per millorar la convocatòria d’oposicions

La negociació d’oposicions de catedràtics de música i arts escèniques i les comissions de serveis s’ha ajornat per manca de temps

En la Mesa Sectorial sobre la convocatòria dels procediments selectius als diferents cossos docents i inspecció educativa, STEPV ha reiterat el rebuig a l’actual procediment d’accés a la funció docent per dos motius fonamentals: és un sistema anacrònic i subjectiu, i a més no ve acompanyat d’un pla d’estabilitat per al professorat interí.
Així mateix, el Sindicat considera que negociar la convocatòria de les oposicions (que regula, entre d’altres, les proves teòriques i pràctiques, les programacions didàctiques i el barem) a dos mesos escassos de començar el procés resulta precipitat i dificulta la preparació adient per part de les persones aspirants.
STEPV ha reiterat el rebuig a l’actual procediment d’accés a la funció docent
STEPV ha insistit en les esmenes presentades en la mesa anterior, esmenes que van en la línia de facilitar i millorar les condicions en què es troben les persones que participen en les oposicions. Aquestes propostes són, entre d’altres, la creació d’unes Comissions Baremadores per valorar tots els mèrits i alliberar als tribunals d’aquesta tasca eminentment tècnica; elecció de tots/es els/les membres dells tribunal per sorteig, incloent la Presidència; establir una ràtio tribunal-aspirants al voltant de 50 persones (per evitar pressions de temps a l’hora de valorar les proves); comarcalització de les seus dels tribunals, ubicant-los en llocs ben comunicats amb transport públic; consulta via web de tota la informació relacionada amb el procés i seguiment del concurs oposició; i la creació d’una mena de Comissió de Garanties del procés on les persones aspirants puguen adreçar-se en cas de dubtes o incidències. De totes aquestes propostes de millora, l’administració només ha acceptat les dos últimes.
Respecte a l’apartat del barem de mèrits, destaquem que el nivell superior del valencià (C2 i Mestre en Valencià) serà valorat per primera vegada amb la màxima puntuació de l’apartat 3. El sindicat ha reiterat la importància que les activitats formatives puguen també puntuar el màxim de l’apartat, proposta que no ha estat acceptada.
Quant a la convocatòria d’oposicions al cos de catedràtics de música i arts escèniques, s’ha ajornat la negociació a la setmana que ve, tot i que la Conselleria ha facilitat en paper algunes modificacions a l’esborrany presentat, que enllacem baix.
També s’ha ajornat per a demà la negociació de la normativa de comissions de serveis, prevista per a avui.
Modificacions esborrany catedràtics música i arts escèniques

No hay comentarios:

Publicar un comentario