Lo útimo

Lo Último

viernes, 3 de junio de 2016

País Valenciano | Aclaraciones Oposiciones enseñanzar artísticas superiores

Aclariments sobre alguns aspectes de les oposicions a ensenyaments artístics superiors

STEPV s’ha reunit aquest matí amb el director de l’ISEA per a resoldre dubtes plantejats en les assemblees realitzades aquests dies pel Sindicat sobre les oposicions.
A continuació traslladem les respostes als temes més destacats. També podeu consultar la guia de les oposicions elaborada pel Sindicat:

1.- En els casos dels títols professionals homologats pel Ministeri, els mèrits de l’apartat 3.2 (Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris) es valoren des de la data de l’obtenció de l’homologació del Ministeri d’Educació (any 2007) o des de l’obtenció del títol professional anterior?
Es valoraran des de la data d’obtenció del títol, no des de l’homologació.
2.- En el mateix sentit, si l’homologació del Ministeri s’ha obtés mitjançant mòduls en què consta apte o no apte, s’avalua en l’apartat 2.1 l’expedient del títol professional o el de l’homologació, si s’aporta com a requisit d’ingrés?
Ho estudiaran i consultaran a la Conselleria d’Educació, però parteixen del principi del benefici a l’aspirant, per tant, probablement també es tinga en compte l’expedient del títol professional.
3.- Segons la convocatòria d’oposicions (apartat 7.2) els màsters per a l’acreditació de la tutela d’investigacions de fi de títol han de ser màsters universitaris oficials per a l’obtenció del qual s’hagen exigit, almenys, 60 crèdits ECTS, o 300 hores per a màsters de plans d’estudis anteriors, i que capacite per a la pràctica de la investigació educativa o de la investigació pròpia dels ensenyaments artístics. Quins màsters serveixen exactament i quins no?
Segons el director de l’ISEA s’acceptaran aquells màsters que tinguen relació amb el context pel qual s’han exigit, és a dir, l’àmbit de l’ensenyament i, en concret, de l’ensenyament artístic. Per tant, aquells màsters que tinguen alguna relació amb la investigació educativa, amb els ensenyaments artístics o amb la investigació de la gestió educativa s’acceptaran.
S’exceptuen el CAP o el Màster de Secundària, perquè capaciten per a la docència però no per a la investigació.
Els títols de màsters estranger han d’estar homologats a l’estat espanyol.
4.- També s’exigirà en les oposicions d’art i disseny previstes per a l’any que ve l’acreditació de la tutela de les investigacions de fi de títol?
Encara s’està estudiant aquest tema, tot i que és possible que no s’exigisca. El RD 276/2007 d’ingrés a la funció pública docent exigeix aquesta acreditació als ensenyaments i especialitats que “exclusivament” es dediquen als ensenyaments superiors. En art i disseny el professorat imparteix docència tant en l’àmbit superior com en els cicles o batxillerat artístic. A més, els màsters d’aquests ensenyaments solen estar orientats a la professionalització i no a la investigació educativa. Per tant, és possible que no siga exigit en les oposicions de l’any que ve. Però insistim, encara no està decidit.
D’altra banda, l’ISEA s’està plantejant l’adscripció dels ensenyaments artístics a les universitats. Si això va endavant sí que és possible que es requerisca el màster, DEA/suficiència investigadora o doctorat en el procés d’adscripció al professorat que elegisca impartir la docència en l’àmbit superior. És a dir, que les plantilles de professorat se separaran entre els qui opten als ensenyaments superiors i els qui opten als ensenyaments de cicles o batxillerat artístic. Tot això està encara per definir.
5.- Quina documentació cal acreditar en l’apartat 3.3.1. (publicacions) en el cas de llibres electrònics o revistes digitals?
Es faran servir els mateixos criteris que en el concurs de trasllats, és a dir:
“En el cas de documents en format electrònic, per a ser valorats hauran d’anar acompanyats per un informe en el qual l’organisme emissor certifique que en la base de dades bibliogràfiques apareix la publicació. En aquest document s’indicaran a més, les dades següents: el títol de la publicació, autor/s, data de la publicació i depòsit legal”.

Descarrega't aquest document en pdf ací.

No hay comentarios:

Publicar un comentario